Listwa podokienna L01XT

Listwa podokienna L01XT

Zastosowanie:

Listwa podokienna L01XT jest uzupełnieniem systemu, który stosuje się w momencie braku możliwości zastosowania innych elementów systemu ze względu na wysokość wolnej przestrzeni pod ramą okna. Nie jest to listwa transportowa. Funkcjonuje w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU i pozostałymi.

Podstawowe parametry techniczne i wymiary:

 • Materiał: polistyren ekstrudowany XPS Prime G 30 Firmy Synthos produkowany zgodnie z PN-EN 13164:2012+A1:2015-03
  • reakcja na ogień E wg PN-EN 13501-1+A1 – wymagana wg opinii Instytutu Techniki Budowlanej
  • wytrzymałość na ściskanie: powyżej 300 kPa (około 30 ton/m2) wg PN-EN 826
  • współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,032-0,036 W/m*K wg PN-EN 14307
  • pełzanie przy ściskaniu CC(2/1,5/50): powyżej 130 kPa wg PN-EN 1606+AC
  • nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T): poniżej 0,7 % wg PN-EN 12807+A1
 • Stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO (nie rozprzestrzeniający ognia) wg PN-B-02867:2013 – wymagany wg opinii Instytutu Techniki Budowlanej
 • Szerokość: w zależności od systemu okiennego, wysokość całkowita: od 35 mm do 65 mm, długość: 1200 mm

Zalety listwy podokiennej L01XT:

 1. Głowica wyprofilowana dokładnie pod dany system okienny wraz z zaczepami umożliwiającymi wpięcie w ramę okna
 2. Taśma rozprężna klasy BG1 o szczelności powyżej 600 Pa wg DIN EN 1027
 3. Frezowanie na głowicy do łatwego położenia klejo-uszczelniacza
 4. Możliwość wyboru powlekania mrozo i wodoodporną zaprawą polimerowo-cementową Budoszczel-H 810 Firmy Kreisel w celu zabezpieczenia przed promieniowaniem UV
 5. Wbudowana dolna listwa zaczepowa, do której montowane są kotwy montażowe. Kotwy montażowe o grubości 1,5 mm są sprzedawane w komplecie w ilości 3 szt. na element. Listwa zaczepowa dodatkowo usztywnia całość i umożliwia przykręcenie parapetów zewnętrznych.

Dodatkowe właściwości użytkowe listwy podokiennej L01XT:

 • Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5 wg PN-EN 12211:2001
 • Wodoszczelność połączenia ramy okiennej z profilem podokiennym: klasa 9A wg PN-EN 1027:2001
 • Przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg PN-EN 1026:2001

Dbałość o jakość i bezpieczeństwo:

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości, materiały stosowane do produkcji jak i same elementy są przebadane w wielu niezależnych laboratoriach:

 • Instytut Techniki Budowlanej ITB
 • Centrum Techniki Okrętowej
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
 • Centrum Stavebniho Inżenyrstvi
 • Universität Stuttgart für die Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
https://eurowindows.pl/wp-content/uploads/2021/12/L01XT-mur.jpg
https://eurowindows.pl/wp-content/uploads/2021/12/L01XT.jpg